Մայրենի

 1. Բնութագրում ենք Քաջ Նազարին ու նրա կնոջը:                                                                   Քաջ նազարը վախկոտ , ալարկոտ և անշնորք է , իսկ կինը աշխատասեր ։
 2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրում ենք երկրորդ շարքի ածանցների հետ:                                                                                                           Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հասն(ել), դր(դնել), շահ(ել), պահ(ել):                                                     Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, ացու, ություն:                                   Հյուսիսային , լեցվանի , լեզվային, հայրական , դրախտային , տոնական , նկարչություն  , մեղավոր , հարսնացու , քննություն , օտարական  , բազմություն , բնականաբար , հանածո , դրական , շահուրի , պահածո ։ 

Նախամաշտոցյան գրային համակարգեր

— Մեր մեհենագրությունը սկսվում է ժայռապատկերներից, հնագույն գաղափարանշաններից: Այստեղ մի լուրջ խնդիր ունենք: Վաղ բրոնզե դարից` Ք.ա. XXXV-XXIV դարերից, ունենք 1000-ից ավելի հնագիտական նյութեր, որոնց վրա այս նշանները պահպանվել են: Բայց դրանք վերծանված չեն, ուստի չենք կարող ասել` դրանք արդեն հնչյունային գի՞ր են, թե՞ դեռևս զուտ գաղափարանշանային համակարգ:

Նախամաշտոցյան ժամանակ եղել են հունարենի և ասորենի դպրոցներ , երեխանները կրդություն են ստացել այդ դպրոցներում ։ Նույն բանը եղել է նաև հետանոսական շրջանում ։ Հինգ երրորդ դարում , երբ Գրիգոր Լույսավորիչը ուզում էր տարածեր քրիստոնեությունը  , նա երեխաններին պետք էր սովորեցներ իչպես տարածել քրիստոնեությունմ ։ Դրա համար Սահակ Պարթևը և մեսրոպ մաշտոցը արագ ձեռնամուխ եղան հայոց գրերի ստեղծմանը ։ Նրանք այդ գործը մեծ հայջույքով կատարեծին և ստեղծեցին հայոց գրերը ։ Աստվաշունչը այդ գրերի շնորհիվ թարգմանվեց հայերեն ։ 301-ին այդ գիրն արգելվեց որպես նախորդ կրոնի բաղկացուցիչ: Ագաթանգեղոսն այդ մասին վկայում է. Վաղարշապատում որոշում կայացվեց գնալ և առաջինը կործանել Անահիտ դիցուհու մեծ մեհյանը Արտաշատում, ճանապարհին, սակայն, մտան և կործանեցին Տիր աստծո տաճարը:

Շարադրանք

Խորդ մայրերը հեքիաթներում գործերը վատանում են նրահամար , որովհետև նրանք չեն սիրում նրանց աղջկան և ցանկանում են միշտ վատը ։ Օրինակ Սպիտակաձյունիկի ժամանակ , երբ իմացավ խորդ մայրը , որ Սպիտակձյունիկը ավելի գեղեցիկ է իրենից ։ Նա , որոշեց , որ պետք է Սպիտակաձույնիկին թյունավորի նա ամեն ձև փորձեց և իրեն մոտ չստացվեց ։ Քանի , որ իրեն փրկում  էին թզուկները և վերջում փրկեց արքայազն ։ Իսկ կինը պատժվեց ։  Մոխրոտիկի ժամանակ ավելի դժվար էր քան Սպիտակաձյունիկի ժամանակ քանի , որ մոխրոտիկը խորդ մայր ուներ ու եկու քույր ։ Քույրերը և խորդ մայրը չեն սիրում մոխրոտիկին և ամեն ձև , ուզում էին նրան տանջեն , բայց քանի , որ մոխրոտիկը ուներ օգնականներ այդքան շատ չեր տանջվում ։ Քանի , որ ամեն մի հեքիաթը ունի իր գեղեցիկ և բարի վերջը ։ Մոխրոտիկին էլ նույն պես բան չեղավ ։ Եթե խորդ մայրը ունի երեխաններ ավելի վատ է լինելու ու ավելի շատ են տանջվելու  ։

Բնագիտություն

Դասարանական 2

 1. Ինչ է մեխանիկական շարժումը ։                                                                                            Մեխանիկական շարժումը այն է  , որ մի վայրից գալիս ես մի ուրիշ վայր ։ Օրինակի համար ես կանգնած եմ սեղանի  մոտ և գալիս եմ աթոռի մոտ ։
 2. Ինչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը ։                                                             Ձուկը ձորի ափի նկատմամբ է շարժվում ։
 3. Ինչով են իրարից տարբերվում շարժումները։                                                                         Ժարժումները կարող ենք հասկանալ միայն ուրիշ մարմնի նկատմամբ ։
 4. Ինչ է ցույց տալիս արագությունը ։  Ինչ միավորներով է այն չափվում ։                              Արագությունը լինում են դանդաղ և արագ ։  Վարկյանով են չափում միավորները ։
 5. Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված(կալիումի պերմանգանատը )։ KMnO4, HNO3  ,CO   3 , 3 , 2

3.Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։                                                                 Պինդ , հեղուկ , գազային ․

4.Հետևյալ նյութերից որոնք են պարզ

ծծումբ, ջուր,թթվածին,ոսկի,շաքար,երկաթ,ապակի

Մայրենի

 1. Գրիմ եղբայրների հեքիաթում Մոխրոտին օգնող կախարդական ուժը կախարդական ծառ-ն էր, իսկ Շառլ Պերոյի հեքիաթում`բարի կախարդը:
 2. Աղջկան Մոխրոտ էին կոչում, քանի որ , ամբողջ օր մոխիրի վրա էր լինում ։
 3. «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթում չար կախարդը աղջկան կախարդում է, 16 տարեկանում     :
 4. Աղջիկը կարթնանար քնից, երբ արքան գար նրան կախարդական քնից արթնացներ  :
 5. «Սպիտակաձյունիկը» հեքիաթում չար թագուհին որսորդին հրամայում է, որ մութ անտառ և այնտեղ սպանի Սպիտակաձյունիկին:
 6. Ըստ հերթականության վերադասավորել չար թագուհու կազմակերպած մահափորձերը Սպիտակաձյունիկի նկատմամբ:                                                                                           1 . Մետաքսից պատրաստված քուղերով քուղավորել ու շնչահեղձ անել աղջկան:            2  . Աղջկա մազերը սանրել թունավոր սանրով:                                                                   3 .  Թունավոր խնձոր հյուրասիրել:
 7. Ըստ Թումանյանի և Թեքեյանի ստեղծագործությունների` Լուսավորչի կանթեղը կախված է առանց պարան լեռան գագաթին:
  • Արարատ
  • Արագած
  • Արա
 8. Յուղի փոխարեն, ըստ լեգենդի, կանթեղի մեջ վառվում են լուսավորիչի սուրբ արցունքները:
 9. Կազմել բառեր հետևյալ բանաձևերով, հոդակապով կամ առանց հոդակապի.
  • Արմատ+ածանց` 5 օրինակ թագավոր , թագուհի , պալատական ,  աշխարագրական ,  մարդկային ․
  • Ածանց + արմատ` 5 օրինակ , անտուն , անսեր , անհամ , անանուն , անիրավ ․
  • Արմատ + արմատ` 5 օրինակ , հյուրասենյակ , նջասենյակ , ջրահարս , գրատախտակ ,  գրչատուփ ․
  • Ածանց + արմատ + ածանց` 3 օրինակ   անհամապատասխանություն , անիրավություն , անհավասարություն ․
  • Արմատ + արմատ + ածանց` 3 օրինակ  գրադարանավարուհի , ցնդաբանություն , աշխարագրականություն ․
 10. Գրել հետևյալ բառերի բանաձևերը, օրինակ` դեղատուն=դեղ+ա +տուն= արմատ+հոդակապ+ արմատ:
  • նախագրային արմատ+ածանց , նախագ+ային  ․
  • գրադարանավարուհի արմատ+արմատ+ածանց , գրադարան+վարող +ուհի ․
  • լրագրավաճառ արմատ+հոտակապ+արմատ , լրագրող+վաճառող ․
  • հրեշտակապետ արմատ+հոդակապ+արմատ , հրեշատ+պետ ․
  • մանրանկարիչ արմատ+հոդակապ+արմատ , մանր+նկար ․
  • նետաձգարան արամատ+ածանց , նետաձիգ+ական ․
  • անբախտություն ածանց+արմատ+ածանց , ան+բախտ+ություն ․
  • լայնէկրան արմատ+արմատ , լայն+էկրան ․
  • ծաղկաման  արմատ+հոդակապ+արմատ , ծաղիկ+աման ․
  • մեղվապահություն արմատ+արմատ+ածանց , մեղր+պահ+ություն ․
  • անմիօրինակություն  ածանց+արմատ+ածանց , ան+միօրինակ+ություն ․
  • կապտագույն արմատ+հոդ+արմատ , կապ+գույն ․
  • լուսավորել  արմատ+ածանց , լույս+որ ․
 11. Տրված բառերով բառեր կազմել այնպես, որ դրանք հայտնվեն նոր բառի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
  • Մարդ  — Առանց մարդի աշխարհը չեր լինի ։ Մարդը ուրախ պայծառ անձնավորություն է ։ Անգելինան ուրախ և խելացի մարդ է ։
  • Գիր — Առանց գիր հետարքիր չէ ։ Գիրը մարդուն ուրախացնում է  ՝ եթե այն լավն է ։ Աշխարհում շատ գրեր կան ։
  • Սեր — Առանց սեր մարդկություն չկա ։  Սերը կարևոր է կյանքում ։ Ամեն մարդ ունի սեր ։
  • Գործ — Առանց գործ առաջ չի գնա ։ Գոծը կարևոր բան է կյանքում ։ Անահիտը ընդունվեց գործի ։

Բնագիտություն

1…Լուծել խնդիրներ

 1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 7 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 36 վարկյանում: 7/36 մ/վ
 2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է: 90 x 15=135 կ / մ

2…Դ՛իտել վիդեոնյութը,թարգմա՛նել և բլեգում մի քանի նախադասությամբ շարադրել թե ինչ  հասկացար  ։ Տեսանյութում խոսքը վերաբերվում էր շարժման վ երաբեջյալ այսինքն տվյալ մարմնի շաժում մի այլ ուրիշ մարմնի նկատմամբ ։ Մարմինի դիրքի նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում ։

Մայրենի

 1. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմել` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
 • Բույս, բուսաբանություն , անտառաբույս ,  բանջարաբույսություն ․
 • թույն, թույնավորել , հակաթույն , անթույն ․
 • հույս, հույսալի , անհույս , անհույսալի ․
 • սենյակ ,  , հյուրասենյակ , բազմասենյակային , սենյակատիպ ․

2. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխել, որ անձ ցույց տան: Թվել այն ածանցները, որոնց օգնությամբ դրանք ստացվեցին:

 • Երգել-երգիչ, ուսուցանել-ուսուցիչ, նկարել-նկարիչ, գործել-գործիչ, բնակվել-բնակիչ, հսկել-հսկիչ, լողալ-լողորդ, վարել-վարող, հաճախել-հճախորդ, գնել-գնորդ, որսալ-ոսորդ, պահել-պահող, սուտ ասել — սուտասան, իշխել-իշխան, վեպ ասել-վիպասան, այցելել-այցելու, վրեժ առնել-վիրիժառու, երկրպագել-երկրապագու:                                            Իչ , որդ , ան , ու ․
 • Հունձ-հնձվոր, ուղի-ուղևոր, թագ-թագավոր, զեն-զինվոր, դատ-դատավոր, ձի-ձիավոր, այգի-այգեպան, հնոց-հնոցաբան, ջրաղաց-ջրաղասպան, խանութ-խանութպան, նախիր-նախրապան, ուղտ-ուղտապահ, պարտեզ-պարտիզպան, էշ-էշապահ:                   Որ , ան , պահ ․

3. Տրված բառերից նոր բառեր կազմել` -ական կամ -ային ածանցներով:

 • Լեռն-լեռնային , քաղաք-քաղաքային , անձրև-անձրևային , բարեկամ-բարեկամական, շուն-շնական, անձ-անձնական, զինվոր-զինվորական, ցամաք-ցամաքային, ծնունդ-ծննդական , տուն-տնային, անապատ-անապատային, դև-դևային:
 • Դյուցազն-դույցազնական, աղաչել-աղարչակ, հրեշտակ-հրեշտակային, ստրուկ-ստրկային, պետ-պետական, տոհմ-տոհմային, հանրապետություն-հանրապետական , խորհուրդ-խորհրդական:

4. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանել բառակազմական միավորների:

 • Մարդանման- մարդ և նման , մեծատուն — մեծ և տուն, սառնասիրտ-սառ սիրտ, ընկերասեր — ընկերև սեր , գործընկեր-գործ և ընկեր:
 • Նմանություն-նամակ և ություն, տնակ-տուն և ակ , սառնություն- սառը և ություն, սրտիկ  սիրտ և իկ , ընկերանալ- ընկեր և անալ, սիրել-սեր և ել, գործիք- գործ և իք , գործիքային-գործք և ային, գործիքավորել- գործիք և ավորել :

5. Առաջին շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրել երկրորդ շարքի բառերի հետ:

 • Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, ստոր, վեր:
 • Դառնալ նկարել, ճառել, ճաշ, վարտիք,գործել, գրել:
 • Անդրադառնալ , հակճառել , արտագրել , նախաճաշ , նռերգործել , ստորագրել , վերանկարել ։

6. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտել բաղադրյալ բառերով:

 • Խիտ սաղարթներ ունեցող — սաղարթախիտ ․
 • գեղեցիկ քանդակված — գեղաքանդակ ․
 • նուրբ ճաշակով — նրբաճաշակ ․
 • լեռնային աշխարհ — լեռնաշխարհ ․
 • բարձր գագաթ ունեցող — բարձրագագաթ ․
 • թմբուկ խփել — թմբկահարել ․
 • սարսափ ազդող — սարսափազդու ․
 • ասֆալտով պատված — ասֆալտապատ ․
 • դանդաղ սահող — դանդաղաշարժ ․
 • քաղաքին հատուկ — քաղաքաքատիպ ․