Բնագիտություն

Հարցեր.

 1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։                                               Օրգանիզմի ամբողջականությունը պայմանավորված է սննունդից,օդից,շփումից և այլն։       2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
 սննդանյութ։
 Եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ սննունդ, իր աճը կդանդաղի, կվնասվի   նաև բջիջի վերականգնումը և կարող է հասցնել ինքնաթույնավորմանը։

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։                               Բույսի կյանքում ցողունի վնասվածքը, բույսին չի թողնի երկար ապրել, եթե ճիշտ չմշակենք։

Ես կարողանում եմ տարբերվել

Ես սիրում եմ նկարել, և գնում եմ նկարչության։ Իմ նկարելը յուրահատուկ է նրանով, որ չեմ սիրում սև, սպիտակ ու տխուր նկարել։ Նկարս պետք է ուրախ և հեքիաթային տեսք ունենա։ Նկարելուց, բացի սիրում եմ բանաստեղծություններ գրել, հետաքրքիր հեքիաթներ հորինել և հեքիաթներ թարկմանել օտար լեզվից։ Օրինակ Ավետիք Իսահակյանի առակի շարնակությունը    , Снэжная королэва , Սարցե թագուհին Թարգմանություն ռուսերենից հայերեն ։

My friend

Hello my dear friend. I read your message from America and l liked it a lot. From this message l understand that you are fine. In two words I want to tell about me. I am fine too. I want to come to America to you . l hope that it will be soon. Write what you want me to bring for you. l will wait for your answer. Goodbye.                                                                                                       Stella 😊
Well done Stella.

 

Զրույց Սասունցի Դավթի հետ

Ողջո՜ւյն, Սասունցի՜ Դավիթ, քեզ նամակ է գրում Ստելլան։ Ես կարդացել եմ Հովհաննես Թումանյանի էպոսը, որը նվիրված էր Սասունին, իր անհաղթ հերոսներին և ժողովրդին։ Այդ ամենը միասին ունի մի ուրիշ անվանում՝ <<Սասնա ծռեր>>։ <<Սասնա ծռեր>> Էպոսում գրված է, որ Սասունը պաշտպանել է Առյուծ Մհերը բոլոր վտանգներց, տարբեր տեսակի թշնամիներից և այլն։ Առյուծ Մհերը, երբ ծերացավ, իր մտքում ինքն իրեն ասաց․ <<Շուտով սև հողին կերթամ ես գերի, մի ժառանգ չունեմ, ինձանից հետո>>։ Մհերի մտածելու ժամանակ Աստված լսում էր նրա մտքերը և երազանքները։ Հրեշտակի օգնությամբ լուրը բերում է, հասցնում է Առյուծ Մհերին, և պայման են դնում, որ որդի ունենալուց հետո կմեռնեն իր կինը ու ինքը։ Մհերը համաձայնվում է, և այդպես ծնվում ես ծնողների, ընտանիքի անդամների, բարեկամների, սիրելի ժողովրդի որդիդ, այսինքն դու՝ Դավիթ։ Այս նամակով, ուզում եմ ասել․ դուք գիտեի՞ք այս պատմության մասին կամ կյանքում լսած կայի՞ք։                                                                                                            Հարգանքով՝ Ստելլա

Բնագիտություն

1.Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:                                                                              Ցողունը արմատը ու ընձյուղն է, այդ բույսի վեգետատիվ բազմացումն է։                                  2. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:                                                                                  Ցողունը կատարում է հենարանային դեր և սնունդ է ստանում արմատից, փոխադրող գործառույթ։                                                                                                                                    3. Ի՞նչ է տերևը: Ինչի՞ց է կազմված:                                                                                                Տերևը բույսի վեգետատիվ օրգան է, որ կազմված է տրևակոթից ու տերևաթախանթից։        4. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:                                                          Տերևները լինում են պարզ և բարդ։ 

5.Ի՞նչ է պատկերված:Պատմիր դրանց մասին:                                                                              1.նկ․Նկարում պատկերված է լիցքավորված ամպ։                                                                      2․նկ․Նկարում պատկերված է հյուսվածքներ։

thumbnail_Image.jpg                                                                       thumbnail_Image.jpg

English

  1. He can play football very well.

2.but he can not play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you can cook very well!

4.Mum, can I go out tonight?

5.No, you, can not .

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I can not do it.

8. Can your uncle speak Chinese?

9.Yes, he can .

10. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

11.I can not carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I can not hear you: there’s too much noise!

Մաթեմատիկա

Տասնորդական կոտորակներ                                                                 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.                                                                            10, 1/10, 2/27, 5 7/100, -4, -23/1000, 6/5, 100 1/3, 7/10000, 10/9.      

2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված.                                                        կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.      Ա) 930/100                                                                                                                                                930/100=9×100+3×10+0/100=9×100/100+3×10/100+0/100=9+3/10+0                                          բ) 46723/10000                                                                                                                                        46723/10000=4×10000+6×1000+7×100+2×10+3/10000=4×10000/10000+6×1000/10000+7×10 0/10000+2×10/10000+3/10000=4+6/10+7/100+2/1000+3/10000                                                      գ) 83018/1000                                                                                                                                          83018/1000=8×10000+3×1000+0x100+1×10+8/1000=8×10000/1000+3×1000/1000+0x100/1000+1×10/1000+8/1000=80+3+0/10+1/100+8/1000                                                                                դ) 307/10                                                                                                                                                  307/10=3×100+0x10+7/10=3×100/10+0x10/10+7/10=30+0+7/10                                                      ե) 6421/10                                                                                                                                                  6421/10=6×1000+4×100+2×10+1/10=6×1000/10+4×100/10+2×10/10+1/10=600+40+2+1/10      զ) 3245/100                                                                                                                                              3245/100=3×1000+2×100+4×10+5/100=3×1000/100+2×100/100+4×10/100+5/100=30+2+4/10+5/100                                                                                                                                                        է) 1074003/100000                                                                                                                                  1074003/100000=1×1000000+0x100000+7×10000+4×1000+0x100+0x10+3/100000=1×1000000/100000+0x100000/100000+7×10000/100000+4×1000/100000+0x100/100000+0x10/100000/100000+3/100000=10+0+7/10+4/100+0+0+3/100000                                                                      ը) 56251/1000                                                                                                                                          56251/1000=5×10000+6×1000+2×100+5×10+1/1000=5×10000/1000+6×1000/1000+2×100/1000+5×10/1000+1/1000=50+6+2/10+5/1000+1/1000

3) Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.                                                              Ա)27/10=2 7/10 բ)3/10=0 3/10 գ)639/10=63 9/10 դ)865/100=8 65/100 ե)17384/100=173 84/100 զ)69933/1000=69 933/1000 է)11876/100=118 76/100 ը)939/10000=0 939/10000 

4) Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.                                                       1/2=5/10, 4/5=8/10, -9/25=-36/100, -17/4=-425/100, 29/20=145/100, 201/200=1005/1000, -303/250=-1212/1000

 Լրացուցիչ(տանը)

5) Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.                                                      Ա) 3×10+6×1/10=30,6                                                                                                                              բ) 8×1/10+7×1/100=0,87                                                                                                                          գ) 10+1/100=10,01                                                                                                                                    դ) 5×100+4×10+2×1/10=540,2                                                                                                                ե) 100+10+1/10+1/100=110,11                                                                                                              զ) 6×1/10+9×1/100+7×1/1000=0,697

6) Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.                                                 Ա) 53/10-3/10                                                                                                                                           բ) 67/10-7/10                                                                                                                                           գ) 121/10-1/10                                                                                                                                         դ) 234/100-34/100                                                                                                                                 ե) 6557/100-57/100                                                                                                                               զ) 81132/1000-132/1000                                                                                                                       է) 76541/100-41/100                                                                                                                             ը) 12366/10-6/10 

7) Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կոտորակի.                                          6/7, — 9/20, 8/15, 21/5, — 19/35, 41/25, — 63/4

8) Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

 ա) 3 մ 20 սմ=300+20=320սմ:100=3,2մ                                                                                                 բ) 1 մ 5 դմ=10+5=15դմ:10=1,5մ                                                                                                           գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=2500+80+3=2583սմ:100=25,83մ                                                                             դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18000+100+60+2=18162մմ:1000=18,162մ                                                     ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79000+40+1=79041մմ:1000=79,041մ                                                                   զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ=800+70+5=875մմ:1000=0,875մ

 

 

Պատմություն

  1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել։                                                                               I-IV դարերում հայ ժողովուրդը և նրա թագավորները կառուցում և շենացնում են հայոց երկիրը։ Սակայն հարևան երկրները հարձակվում էին Հայաստանի վրա գողանում թալանում ամեն ինչ։ Նրանք քանդում էին ժամերը, վանքերը, բերդերը։ 216 թվականին Տրդատ ll-ի գլխավորությամբ հայերը ջախջախում ու երկրից դուրս են վռնդում Հռոմեական զորքին։ lll-րդ դարի Շապուհ l-ին հարձակվում է մեծ Հայքի վրա Տրդատ երկրորդը ստիպված հեռանում է Հռոմեական կասրություն։ 287 թվականին Տրդատը վերադառնում է Հայաստանի արևմտյան հատված և թագավորում։ Հռոմիացիներից փաղչելով Հռիփսիմյաց կույսերը հասնում են Հայաստան։ Մեծ Հայքի թագավորությունը վերականգնում է իր ամբողջականությունը 298 թվականին և Տրդատ lll Մեծը հաստատավում է հայոց գահին։
  2. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն։ 1․Քրիստոնեությունը Հայաստանում ընդունվել է պետականորեն 301 թվականին, այն շփոթում են 1-ին դարում Հայաստան մուտք գործող քրիստոնեության հետ։ Այդ հայ ժողովուրդի դարակազմիկ պատմությունն է։                                                                        2.Տրդատ գ-ն Մեծ Արշակունին (287-330) աշխարհում առաջինն է ճանաչել քրիստոնեությունը։                                                                                                                  3.Քրիստոնեությունը քարոզել են սուրբ Թադեոս (35-43) և սուրբ Բարդուղիմեոս (44-60) առաքյալները, որոնց կոչում էին Հայաստանի Առաջին Լուսավորիչներ։                    4.Սուրբ Թադեոսի և սուրբ Բարդուղիմեոսի գերեզմանները գտնվում են Արտալի (մակու) և Աղբակի (Բաշկալե) վանքերում։                                                                            5.Համարվում է, որ քրիստոնյա առաջին համայնքը Հայաստանում կազմավորվել է Սանատրուկ թագավորի հիմնադրած քաղաք Մծուրքում։                                                    6․Մծուրքի կործանումից հետո համայնքը տեղափոխվում է Աշտիշատ։                            7. 4-րդ դարի սկզբին Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրվում է Հայաստանի եպիսկոպոս։  8.Տրդատ թագավորը տեղափոխում է Վաղարշապատ իր հոր գահին նստելու։                9.Գրիգորը չեր ուզում մասնակցել զոհաբերության արարողությանը, որովհետև ինքը քրիստոնյա էր։                                                                                                                          10․Տրդատ Գ-ն հրամայում է նրան գցել Արտաշատի ստորերկրյա բանտը (որն այժմ հայտնի է <<Խորը վիրապ>> անունով)։
  3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով։                                                                                                                                                                               Եղիշեի հայոց պատմությունը                                                                                                                                                                                                  Պատմիչ Եղիշեն ծնվել է 410 թվականին, մահացել 475 թվականին։ Պատմիչի մասին քիչ բան է հայտնի։ Նա Ոսկեդարի գրող է։ Սահակի և Մաշտոցի կրտսեր արշակերտն էր։ Եղիշեն կրթություն է ստացել հայրենիքում սովորել է նաև հունարեն, ասորերեն և պարսկերեն։ Պատմիչի ամենահայտնի ստեղծագործությունը <<Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին>> է, որը վերցրած է 5-րդ դարում հայ ժողովուրդի պայքարից։ Եղիշեն ասում է գիտակցված մահը անմահություն է, նկատի ունի հանուն հավատի և հայրենիքի իրեն զոհաբերել։                                                                                                                                                                                       
  4. «Կրոնը Հին աշխարհում»                                                                                                      Հին աշխարհի կրոնները ընթանրապես ցեղային և մարդկային համոզմունքների և պաշտամունքների համար է։ Հավատքները բնութագրվում են նախնիների պաշտմունքներով, հերոսների, կախարդական ծեսերի, սրբազան կենդանիների հարգանքի տուրքով։ Կան գաղափարներ հոգու անմահության, հետագա կյանքի չար և բարի ոգիների մասին։ Կրոնական կառույցներում Հավատքի, որոշ տարրեր կարևոր դեր են խաղացել համաշխարային կրոնների վրա։

 

Բնագիտություն

1.Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:                                                              Այն բույսերն են կոչվում ծաղկավոր, որոնք կյանքի ընթացքում ծաղկած կան։ Ծաղկավոր օրինակներ-ծաղիկներ,ծառեր,բույսեր
2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:                                                    Օրգանները մարմինի մաս են, որոնք ունեն տեսք և ձև։ Բույսերի օրգանների օրինակներ — վեգետատիվ, գեներատիվ։

3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:                                               Արմատը բույսի օրգանիզմում կատարումե սնունդ փոխանցման դեր և արմատը բույսին ամրացնում է հողին։

4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:

5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
դրանք միմյանցից տարբերվում:
6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր
շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Մայրենի

288. Նախադասությունները  լրացրո´ւ:

Քաղցած աղվեսը, որը սոված էր, աքլորին համոզում էր:

Իմ Չամլիի  (կապիկ է) նման ուղեկցի հետ, որը շատ չարաճճի էր, հեշտ չէր ռեստորան մտնելը:

Մի բարձրահասակ, նիհար  տղամարդ է, որի աչքերը ուրախ է, մեքենայի մոտ էր սպասում:

Իմ գազանանոցի կենդանիները, որոնց տերերը, արշավի իմ ընկերներն են:

Ինչպես, այդպես կարողացել է այդ  խոշոր շիմպանզեն կծկվել-քնել վանդակի անկյունում:

Հանկարծ, կարծես երազ, հայտնվեց օրվա հերոսը:

Ինչ-որ կարծես, անտառի ամենահաստաբուն ծառի տակ է պահված:

300.  Ընդգծված նախադասությունը (հեղինակի խոսքը) գրի´ր՝

ա) ուրիշի ուղղակի խոսքից  առաջ,
բ) ուրիշի ուղղակի խոսքից  հետո,

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,- ես ընտելացած չեմ:                                      Աղվեսը պատասխանեց,՝                                                                                                                          -Քեզ հետ խաղալ չե՛մ կարող,ես ընտելացած չեմ։

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, -քեզ արգելում եմ հորանջել:                                                                                                                            -Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել, քեզ արգելո՛ւմ եմ հորանջել,-ասաց թագավորը։